Skip to content

Aktywowany STING w zespole naczyniowo-płucnym AD 9

1 rok ago

482 words

Fibroblasty od pacjentów lepiej reagowały na stymulację niskimi dawkami za pomocą cGAMP z regulacją w górę fosforylacji IRF-3 (ryc. S10C w dodatkowym dodatku) i transkrypcją IFNB1 niż fibroblasty ze zdrowych kontroli lub od pacjentów z zespołem CZYSTE 6 (ryc. S10D i S10E w dodatkowym dodatku). Eksperymenty transfekcyjne i potwierdzenie uzyskania funkcji
Transfekowaliśmy komórki HEK293T, które nie wyrażają endogennego STINGa za pomocą nie zmutowanych i zmutowanych konstruktów kodujących STING (N154S, V155M i V147L, i wcześniej zgłoszony mutant utraty funkcji, V155R) .11 Aktywność reportera IFNB1 była wysoce podwyższona w komórkach transfekowanych trzy zmutowane konstrukty i ledwie pobudzono do stymulacji ligandem STING cGAMP, co było wynikiem podobnym do naszych obserwacji w PBMC. Przeciwnie, komórki transfekowane niezmutowanym TMEM173, TMEM173 z mutacją powodującą utratę funkcji lub plazmidem kontrolnym nie miały zasadniczej aktywacji wyjściowej. Komórki transfekowane niezmutowanym TMEM173 miały odpowiedź na stymulację cGAMP w sposób zależny od dawki, a próbka wyrażająca mutant utraty funkcji miała minimalną odpowiedź tylko przy najwyższym stężeniu cGAMP (Figura 4C i Fig. S11 w Dodatku Dodatek).
STING w zmianach naczyniowych i ich aktywacja w komórkach śródbłonka
STING ulegał ekspresji w komórkach śródbłonka z próbek biopsyjnych skóry niejonowej od zdrowych osób dorosłych i skóry z uszkodzonej skóry u pacjentów z SAVI oraz w dostępnych komercyjnie liniach komórek śródbłonka (ryc. S12A, S12B i S13A w dodatkowym dodatku). Ekspresjonowano go również w pęcherzykowych pneumocytach typu 2, nabłonku oskrzeli i makrofagach pęcherzyków płucnych w tkance płucnej (ryc. S12C do S12E w dodatkowym dodatku).
Figura 5. Figura 5. Analiza aktywacji komórek śródbłonka skóry. Obrazy pokazują barwienie immunofluorescencyjne tkanek próbek pobranych z biopsji skóry od Pacjenta 2 i zdrowej kontroli. Marker komórek śródbłonka CD31 (zielony) był barwny za pomocą międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej (ICAM-1, czerwony) i czynnika markera tkanki krzepnięcia (TF, czerwony). Pokazano uszkodzoną warstwę komórek śródbłonka w Pacjent 2 z utratą ciągłego barwienia CD31 w śródbłonkowej wyściółce (dolne panele) i zachowaną warstwą komórek śródbłonka w zdrowych kontrolach (górne panele). Zarówno ICAM-1 jak i TF były nieobecne w komórkach kontrolnych, ale były regulowane w górę w komórkach śródbłonka od Pacjenta 2. Jądra były barwione na niebiesko za pomocą dichlorowodorku 4 , 6-diamidyno-2-fenylidolu (DAPI). Paski skali reprezentują 20 .m.
Naczyniowe komórki śródbłonka w próbkach biopsji ze skóry zmian skórnych (od pacjentów 2 i 3) eksprymowały wybrane markery zapalenia śródbłonka (indukowalna syntaza tlenku azotu), koagulację (czynnik tkankowy) i adhezję i aktywację komórek śródbłonka (selektynę E i międzykomórkową cząsteczkę adhezyjną 1); nie wykryliśmy regulacji w górę tych markerów w komórkach śródbłonka zdrowych kontroli
[więcej w: zakrzep przyodbytowego splotu żylnego wrocław, ile kalorii ma pomelo, zakrzep przyodbytowego splotu żylnego ]

0 thoughts on “Aktywowany STING w zespole naczyniowo-płucnym AD 9”

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina ile kalorii ma pomelo zakrzep przyodbytowego splotu żylnego