Skip to content

Aktywowany STING w zespole naczyniowo-płucnym

1 rok ago

418 words

Badanie chorób auto-zapalnych ujawniło mechanizmy leżące u podstaw rozregulowania cytokin i stanu zapalnego. Metody
Przeanalizowaliśmy DNA pacjenta z indeksem z wczesnym zapaleniem układowym, skórną waskulopatią i zapaleniem płuc. Sekwencjonowaliśmy gen kandydata, TMEM173, kodujący stymulator genów interferonu (STING), u tego pacjenta i u pięciu niepowiązanych dzieci z podobnymi klinicznymi fenotypami. Czworo dzieci oceniono klinicznie i immunologicznie. Z ligandem STING monofosforan guanozyno-adenozynowy cykliczny (cGAMP) stymulowaliśmy komórki jednojądrzaste krwi obwodowej i fibroblasty od pacjentów i kontroli, jak również komercyjnie uzyskane komórki śródbłonka, a następnie testowano transkrypcję IFNB1, genu kodującego interferon-., w stymulowanych komórkach. Przeanalizowaliśmy poziomy reporterowe IFNB1 w komórkach HEK293T kotransfekowanych zmutowanymi lub nieumyślnymi konstruktami STING. Zmutowane STING prowadzi do zwiększonej fosforylacji przetwornika sygnału i aktywatora transkrypcji (STAT1), więc przetestowaliśmy działanie inhibitorów kinazy Janus (JAK) na fosforylację STAT1 w limfocytach od dotkniętych chorobą dzieci i kontroli.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy trzy mutacje w eksonie 5 TMEM173 u sześciu pacjentów. Podwyższona transkrypcja IFNB1 i innych docelowych genów STING w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej od pacjentów wskazała konstytutywną aktywację szlaku, którego nie można dalej regulować w górę za pomocą stymulacji. Po stymulacji cGAMP, fibroblasty od pacjentów wykazywały zwiększoną transkrypcję IFNB1, ale nie genów kodujących interleukinę-1 (IL1), interleukinę-6 (IL6) lub czynnik martwicy nowotworu (TNF). Komórki HEK293T transfekowane zmutowanymi konstruktami wykazują podwyższony poziom reporterowy IFNB1. STING ulega ekspresji w komórkach śródbłonka, a ekspozycja tych komórek na cGAMP skutkuje aktywacją śródbłonka i apoptozą. Konstytucyjna regulacja w górę fosforylowanego STAT1 w limfocytach pacjentów została zmniejszona przez inhibitory JAK.
Wnioski
Choroba naczyń związana z chorobą STING z początkiem choroby wieku niemowlęcego (SAVI) jest chorobą auto-zapalną wywołaną mutacjami zysku w funkcji TMEM173. (Finansowane przez Program badań wewnętrznych Narodowego Instytutu Zapalenia Stawów i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych i Skórnych; Numer ClinicalTrials.gov, NCT00059748.)
Wprowadzenie
Badania z udziałem dzieci z monogenną chorobą auto-zapalną dostarczyły wglądu w regulację kluczowych prozapalnych szlaków cytokinowych i ich roli w wywoływaniu ogólnoustrojowych i narządowych stanów zapalnych.1,2 Przebadaliśmy sześciu pacjentów, którzy prezentowali we wczesnym dzieciństwie układowe zapalenie i zmiany skórne, skalujące. palców rąk, nóg, nóg, policzków i uszu, które u większości pacjentów postępowały do martwicy akralnej i nie reagowały na leczenie
[patrz też: zapalenie przyczepu ścięgna achillesa, mydocalm forte ulotka, miód nawłociowy właściwości lecznicze ]

0 thoughts on “Aktywowany STING w zespole naczyniowo-płucnym”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: miód nawłociowy właściwości lecznicze mydocalm forte ulotka zapalenie przyczepu ścięgna achillesa