Skip to content

Chorzy na zanikowa marskosc watroby gina wskutek obfitego krwotoku z rozszerzonych zyl przelykowych lub wsród ogólnego oslabienia i wyczerpania

1 rok ago

319 words

Chorzy na zanikową marskość wątroby giną wskutek obfitego krwotoku z rozszerzonych żył przełykowych lub wśród ogólnego osłabienia i wyczerpania, jeżeli ich życiu nie położy kresu wcześniej choroba przypadkowa, najczęściej zakaźna, zwłaszcza zapalenie płuc. Czasami śmierć następuje nagle w śpiączce (coma hepaticum), zależnie od ustania czynności wątroby (hepatargia). W innych znowu przypadkach kres życiu chorego kładzie dołączający się po błędzie dietetycznym, po zakażeniu itd. ostry zanik wątroby. Takie zejście zanikowej marskości wątroby spostrzega się czasami nawet w pierwszym okresie choroby, gdy nie ma jeszcze wyraźnych objawów klinicznych marskości. Ostry zanik wątroby poznaje się w tych przypadkach po zwiększeniu się żółtaczki, szybko postępującym zmniejszeniu się wątroby, wystąpieniu bilirubinurii i dodatniej próby Millona z moczem, czasami po pojawieniu się kryształów leucyny i tyrozyny w moczu, wybitnym pogorszen iu ogólnego stanu chorego z zejściem w śpiączkę, kończącą się w parę dni zgonem. W opracowanym przez J. Greka klinicznym materiale stwierdzono w zanikowej postaci marskości wątroby powiększenie wątroby w 50 przypadków, wyraźną żółtaczkę w 33,06%, puchlinę brzuszną w 80,06%, wyraźne rozszerzenie żył w powłokach brzusznych (głowę meduzy) w 16,13%, gorączkę w 10,52%, bilirubinemię w 72%, próba galaktozowa była dodatnia w 34%. W mater ale tejże Kliniki, opracowanym przez Józefa Eichla i Bogdana Zarzyckiego za okres od r. 1898 do r. 1933, obejmującym 114 przypadków zanikowej marskości wątroby, na ogólną liczbę 16.907 chorych (marskość zanikowa wątroby wynosi zatem 0,67% tej liczby), powiększenie śledziony znacznego stopnia stwierdzono w 28,8% przypadków miernego stopnia w 47,2%, w pozostałych 30% śledziona była prawidłowa. Wydzielnicza czynność żołądka była prawidłowa w 79%, obniżona w 4%, a w 17% nie było. [hasła pokrewne: mydocalm forte ulotka, eskulap mosina, ile kalorii ma kalarepa ]

0 thoughts on “Chorzy na zanikowa marskosc watroby gina wskutek obfitego krwotoku z rozszerzonych zyl przelykowych lub wsród ogólnego oslabienia i wyczerpania”

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina ile kalorii ma kalarepa mydocalm forte ulotka