Skip to content

Czasami rózne wskazniki tego

1 rok ago

254 words

Czasami różne wskaźniki tego, co moglibyśmy nazwać ogólną inteligencją, nie utrzymują tego samego tempa rozwoju — jeden rodzaj uzdolnień może rozwijać się w tempie szybszym od innych. Rhea K. Boardman i Gertruda Hildreth opisują, jaką ten fakt stanowił zagadkę dla matki dziewięcioletniej Margaret. Margaret była zdolnym dzieckiem, które umiało rozwiązywać, trudne zadania arytmetyczne. Oto, czego jej matka chciała się koniecznie dowiedzieć: Dlaczego Margaret nie potrafi zachować się jak dorosła siostra, jeżeli jest tak dobrą uczennicą in szkole?. Dorośli zapominają o tym, że rozwój dojrzałości społecznej wymaga czasu oraz doświadczeń, i że nie można oczekiwać, aby dzieci uzdolnione do nauki — w jakiś, intuicyjny sposób zachowywały się lepiej niż jakiekolwiek inne dzieci. To, co powiedzieliśmy wyżej, sprowadza się do jednego, że powinniśmy być ostrożni przy wszelkich uogólnieniach dotyczących inteligencji, jak również w wyciąganiu wniosków z wyników testów inteligencji, zwłaszcza jeżeli naszym uogólnieniom i wnioskom jesteśmy skłonni nadawać szeroki, zdecydowany charakter. Powinniśmy mieć stale w pamięci, że uzdolnienie do nauki nie jest jedynym istniejącym rodzajem inteligencji, ani też nie jest najważniejsze dla naszego szczęścia i powodzenia w życiu. A przede wszystkim musimy pamiętać, że testy inteligencji dają nam tylko jeden typ informacji potrzebnych dla rozumienia dziecka i jego zachowania. Iloraz inteligencji mówi nam coś o dziecku, ale musi być interpretowany w świetle wszystkich innych danych będących w naszym zasięgu. [podobne: psychiatra poznań, miocyt, toaleta drzewa oskrzelowego ]

0 thoughts on “Czasami rózne wskazniki tego”

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno partyzantów miocyt toaleta drzewa oskrzelowego