Skip to content

CZY TESTY INTELIGENCJI SA „NIESPRAWIEDLIWE” WOBEC NIEKTÓRYCH DZIECI

1 rok ago

262 words

CZY TESTY INTELIGENCJI SĄ NIESPRAWIEDLIWE WOBEC NIEKTÓRYCH DZIECI. Allison Daws i jego współpracownicy postawili pewne pytania dotyczące trafności testów inteligencji powszechnie stosowanych w szkołach. Daws powiada: w wieku 7, 8 i 9 lat dzieci z grup społecznych niższych pod względem społeczno-ekonomicznym, wykonując stosowane obecnie testy inteligencji, uzyskują iloraz inteligencji przeciętnie o dziesięć punktów niższy niż dzieci z najwyższych grup społecznych. W wieku 13, 14 i 15 lat różnica ta wynosi już dwadzieścia i więcej punktów ilorazu na korzyść dzieci z najwyższych grup społecznych. Co więcej, w tych samych stronach kraju grupy dzieci wiejskich uzyskują wszędzie wyniki o około 10 punktów niższe od wyników grup dzieci miejskich. Przynajmniej w tym samym stopniu niższe są wyniki grup na południu naszego kraju od wyników grup ma jego północy: faktycznie Na roczników młodszych różnice wynoszą więcej niż 10 punktów. Ucznio wie wyższych uczelni, do których uczęszcza głównie młodzież należąca do grup społecznych o niższych dochodach, mają – w obecnie stosowanych testach przeciętny iloraz inteligencji niższy niż uczniowie z takich wyższych uczelni, w których jest młodzież z grup społecznych 10 wyższych dochodach. Tak więc testy obecnie stosowane stawiają nas wobec sytuacji, w której każą nam wierzyć, że ludność tego kraju, jeśli chodzi o inteligencję, jest podzielona na warstwy systemem tortowym wg kryteriów ekonomicznych, kryteriów wieś -miasto, kryterium północ – południe i kryterium uczęszczania do danej uczelni. [więcej w: luxmed lublin koncertowa, ile kosztuje wazektomia, zakrzep przyodbytowego splotu żylnego ]

0 thoughts on “CZY TESTY INTELIGENCJI SA „NIESPRAWIEDLIWE” WOBEC NIEKTÓRYCH DZIECI”

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje wazektomia luxmed lublin koncertowa zakrzep przyodbytowego splotu żylnego