Skip to content

Daws jest przekonany, ze tak wykazywana rozmowa inteligencji jest w znacznej mierze nieprawdziwa

1 rok ago

212 words

Daws jest przekonany, że tak wykazywana rozmowa inteligencji jest w znacznej mierze nieprawdziwa. powstała ona, ponieważ w teście zastosowano słownictwo i pewne typy zadań, dające większe szanse dzieciom białym z wyższej klasy średniej, dzieciom z miasta, mieszkającym w północnych stanach, a więc testy te są w mniejszym lub większym stopniu stronnicze na niekorzyść wszystkich pozostałych dzieci. Daws utrzymuje również, że dzieci z grup niższych pod względem ekonomiczno-społecznym doznają w szkole tylu nieprzyjemnych przeżyć, że nie przejawiają ambicji, aby uzyskać dobry wynik testu, ponieważ nauczyciele i koledzy zastraszają je i upokarzają, krytykując ich braki w utrzymaniu czystości, ich bójki oraz niepoprawność w sposobie wyrażania się. A dalej Daws stwierdza, że kiedy dzieci z grup nisko uposażonych bada za pomocą testów osoba im życzliwa i umiejąca je zachęcić, a do, tego na testach, które pod względem tła kulturalnego dają i m równą szansę – dzieci te uzyskują równie dobre wyniki jak dzieci z innych grup ekonomicznych. Inni psychologowie wyrażają wątpliwości, zarówno, co do krytyki podanej przez Dawsa, jak i badania, na których opiera swoje sądy. Na przykład, Red T. [hasła pokrewne: immunochemia tsh, polypus hyperplasticus, eskulap mosina ]

0 thoughts on “Daws jest przekonany, ze tak wykazywana rozmowa inteligencji jest w znacznej mierze nieprawdziwa”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog w lublinie[…]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina immunochemia tsh polypus hyperplasticus