Skip to content

Funkcjonowanie poradni psychologicznych w większych miastach

1 rok ago

150 words

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, w każdej miejscowości, której liczba przekracza sto tysięcy mieszkańców, powinien znajdować się przynajmniej jeden gabinet psychologa. Dzięki posiadanemu wykształceniu i doświadczeniu, powinien on oferować wsparcie przybywającym do niego klientom u których zostało rozpoznane zaburzenie psychiczne. Poradnia psychologiczna Kielce każdego dnia przewija się przez nią do kilkudziesięciu osób, borykających się na przykład z depresją. Do tego typu poradni zgłaszają się również osoby wypalone zawodowo, które straciły zainteresowanie rzetelnym wykonywaniem powierzonych obowiązków i nastąpił u nich proces dehumanizacji. Poradnie są miejscem, w której przeprowadzane są procesy terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej. Jest ona niezbędnym ogniwem w procesie odzyskiwania pełni kompetencji poznawczych jak i odnajdywania sensu swojej egzystencji. W zależności od orientacji psychologa, czyli ukończonej szkoły terapii istnieją znaczące różnice w sposobie prowadzenia pacjentów.

0 thoughts on “Funkcjonowanie poradni psychologicznych w większych miastach”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Odtrucie alkoholowe Warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: Poradnia psychologiczna Kielce