Skip to content

Istnieja jednak wystarczajace powody, aby zarówno psychologowie, jak i nauczyciele byli ostrozni, jesli chodzi o interpretacje wyników testów inteligencji i wysnuwane z nich uogólnienia

1 rok ago

225 words

Istnieją jednak wystarczające powody, aby zarówno psychologowie, jak i nauczyciele byli ostrożni, jeśli chodzi o interpretację wyników testów inteligencji i wysnuwane z nich uogólnienia. Daws i Eells próbowali uwolnić się od. tego, co uważali za stronniczość na rzecz klas wyższych i średnich w konwencjonalnych testach inteligencji, przez opracowanie testu dającego równe szanse pod względem kulturalnym: gier Dawsa i Eellsa (The Daws-Eells Games). Test ten stawia przed dziećmi z niższych i wyższych klas szkoły powszechnej serię zadań wizualnych niewymagających czytania i przypuszczalnie nie wymagających wiadomości o życiu, charakterystycznych dla środowisk klasy wyższej i średniej. Na tabl. 15-3 przedstawiono niektóre zadania testu dla wyższych klas szkoły powszechnej. W zadaniu 34 poleca się dzieciom wybrać obrazek przedstawiający, która dziewczynka najlepiej zabiera się do zaniesienia wszystkich przedmiotów na górę. W zadaniu 35 chodzi o wybranie obrazka wskazującego, która dziewczynka znalazła: najlepszy sposób, alby zanieść na górę bieliznę z pralni. Zadanie 36 wymaga od dzieci decyzji, który chłopiec postępuje najwłaściwiej, alby nalać dużo wody do swego kubką . W chwili, kiedy o tym piszemy, brak jeszcze jakichkolwiek dowodów, że test ten istotnie mierzy inteligencję wolną od wpływu czynników społeczno-ekonomicznych i że jego wyniki istotnie dopomagają nauczycielom w ich zadaniu rozumienia dzieci. [przypisy: piperine forte apteka, luxmed lublin koncertowa, polypus hyperplasticus ]

0 thoughts on “Istnieja jednak wystarczajace powody, aby zarówno psychologowie, jak i nauczyciele byli ostrozni, jesli chodzi o interpretacje wyników testów inteligencji i wysnuwane z nich uogólnienia”

Powiązane tematy z artykułem: luxmed lublin koncertowa piperine forte apteka polypus hyperplasticus