Skip to content
1 rok ago

200 words

LECZENIE a) Zabiegi o charakterze ogólnym Jakość i dokładność pielęgnowania chorego są czynnikami decydującymi o wyniku ostatecznym. Nie wolno pozostawiać chorego ani na chwilę bez opieki pielęgniarskiej w okresie ostrych objawów tężca, tzn. przeciętnie przez 12 – 13 dni, a lekarz powinien być stale w pobliżu, by mógł w razie potrzeby jak najszybciej udzielić pomocy. Chorego należy umieścić w cichym i zaciemnionym pokoju, gdyż nawet najmniejszy bodziec może wywołać poważny, niekiedy nawet śmiertelny napad kurczów; zabraniamy więc między innymi odwiedzania chorego. Należy dbać o stały dopływ świeżego powietrza, podawać choremu co godzinę tlen w ciągu 10 minut, a prócz tego wycierać Jak najczęściej pot oraz nacierać chorego rano i wieczorem mieszaniną równych części eteru i alkoholu 70 %. Od chwili przyjęcia chorego następujące przedmioty powinny leżeć w pogotowiu w pobliżu łóżka: 1. Klin z korka lub gumy, który sanitariusz musi niezwłocznie włożyć między zęby chorego w razie oznak wystąpienia napadu, w celu ochrony języka przed pogryzieniem. [hasła pokrewne: choroby przenoszone drogą płciową prezentacja, zapalenie przyczepu ścięgna achillesa, zakrzep przyodbytowego splotu żylnego ]

0 thoughts on “LECZENIE”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przenoszone drogą płciową prezentacja zakrzep przyodbytowego splotu żylnego zapalenie przyczepu ścięgna achillesa