Skip to content

Live From The Field

1 rok ago

255 words

Rezultaty uzyskane przy zastosowaniu skali Bineta-Termana przy badaniu dziecka można podawać jako jego wiek inteligencji i jako iloraz inteligencji czyli L L Iloraz inteligencji uzyskuje się dzieląc wiek inteligencji. (W. I) dziecka przez jego wiek życia (W. Z. ) i mnożąc wynik tego dzielenia przez 100 (aby uniknąć kłopotliwych ułamków dziesiętnych). Wzór ten można wyrazić algebraicznie, jako 100 X W. L/W. Z. = L L Innymi słowy, o wyżej wspomnianym dziecku ośmioletnim, którego wiek inteligencji wynosił 6 lat, powiedziano by, że posiada ono L L wynoszący 75. Dziecko dziesięcioletnie, którego wiek inteligencji wynosi dwanaście lat i sześć miesięcy, miałoby zatem L L, wynoszący 125. Test Bineta-Termana podobnie jak poprzedzający go test francuski, jest indywidualnym testem inteligencji. Jednorazowo można go zastosować tylko przy badaniu jednego dziecka. Powinna go przeprowadzić osoba posiadająca specjalne przygotowanie do posługiwania się nim, jak również do obliczania wyników i interpretowania. Jest to test stosunkowo kosztowny w użyciu, jako że wysoko kwalifikowany specjalista musi zużyć, co najmniej dwie godziny czasu na przygotowanie właściwych warunków przeprowadzenia testu, na nawiązanie właściwego kontaktu z dzieckiem, na obliczenie wyników oraz na interpretację testu i opracowanie wyników. Chociaż wyniki uzyskane przy zastosowaniu testu Bineta-Termana podaje się, jako wiek inteligencji oraz L L, dobry psycholog kliniczny może posłużyć się danymi testu dla uzyskania szeregu ważnych informacji dotyczących funkcji dziecka – umysłowych, emocjonalnych i społecznych. [hasła pokrewne: psychiatra poznań, choroby przenoszone drogą płciową prezentacja, elvita jaworzno partyzantów ]

0 thoughts on “Live From The Field”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przenoszone drogą płciową prezentacja elvita jaworzno partyzantów