Skip to content

Nie tylko istnieja duze rozbieznosci w ocenie prac pomiedzy nauczycielami, ale ten sam nauczyciel moze w róznym czasie dawac rózne stopnie za te sama prace

1 rok ago

186 words

Nie tylko istnieją duże rozbieżności w ocenie prac pomiędzy nauczycielami, ale ten sam nauczyciel może w różnym czasie dawać różne stopnie za tę samą pracę. Rozwój testów obiektywnych pozwolił nauczycielom usunąć czynnik subiektywny przy stawianiu stopni. Tym niemniej nawet testy obiektywne spotykają się z krytyką, ponieważ mierzą raczej umiejętności rozpoznawania trafnej odpowiedzi przez ucznia niż samodzielnego jej tworzenia, jak również, dlatego, że zadania, które się na nie składają, dotyczą raczej oderwanych fragmentów wiadomości. Niektórzy twórcy testów podejmują próby opracowania testów mierzących umiejętność myślenia i zastosowania tego, czego uczeń się uczył, ale jak dotychczas testy te nie znajdują jeszcze szerszego zastosowania. Najczęściej stosowanymi formami zadań w testach obiektywnych są: wybór spośród dwóch alternatyw, wybór wielokrotny, testy uzupełniania i testy doboru parami. Warto pamiętać, że w test ach obiektywnych naprawdę obiektywne jest tylko ich ocenianie, jak i to, że czynniki subiektywne wchodzą do innych czynności, jak pisanie testu oraz dobór wiadomości czy doświadczeń, które mają stanowić podstawę danego zadania testu. [hasła pokrewne: mydocalm ulotka, immunochemia tsh, kardiotel sopot ]

0 thoughts on “Nie tylko istnieja duze rozbieznosci w ocenie prac pomiedzy nauczycielami, ale ten sam nauczyciel moze w róznym czasie dawac rózne stopnie za te sama prace”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja laserowa gdańsk[…]

Powiązane tematy z artykułem: immunochemia tsh kardiotel sopot mydocalm ulotka