Skip to content

okres wyrównania

1 rok ago

272 words

W okresie przedpuchlinowym jest ono lepsze niż w puchlinowym. Niestety, marskość wątroby rozpoznaje się przeważnie dopiero po wytworzeniu się puchliny brzusznej. Jakiś czas utrzymywano, że przypadki przebiegające z dobrze rozwiniętym krążeniem obocznym rokują pomyślniej. Dalsze spostrzeżenia nie potwierdziły słuszności tego poglądu. Jedyną podstawą, na której można oprzeć rokowanie, jest stan sprawności wątroby. Istnieje tutaj analogia do przewlekłego zapalenia i zwyrodnienia mięśnia sercowego. W tych chorobach sprawność krążenia może być upośledzona albo zupełnie dostateczna pomimo ognisk bliznowatych w mięśniu sercowym. Tak samo i w przebiegu marskości wątroby można odróżnić 2 okresy. 1) okres wyrównania (cirrhosis hepatis in stadio sufficientiae hepatis s. compensata s. stationaris); 2) okres niewyrównania (cirrhosis hepatis in stadio insuffi- cientiae hepatis s. decompensata s. proglessiva). W okresie wyrównania rokowanie jest bez porównania lepsze niż w okresie drugim. Zatem wszystkie czynniki sprzyjające przejściu choroby w okres niewyrównania pogarszają rokowanie. Do takich czynników należą błędy dietetyczne, niedostateczne odżywianie, zatrucia, choroby gorączkowe, obfite krwotoki pogarszające odżywianie miąższu wątrobowego. Czynniki te mogą wywołać nagłe i groźne pogorszenie marskości wątroby, przedtem zupełnie zrównoważonej. Znaczniejsza żółtaczka rokuje w zanikowej marskości wątroby również gorzej, gdyż świadczy o większym uszkodzeniu komórek wątrobowych. Rokuje niepomyślnie także potrzeba częstego wypuszczania płynu, chory bowiem traci ustawicznie znaczne ilości białka, a pokrycie tych strat napotyka wielkie przeszkody wskutek zaburzeń trawiennych i utrudnienia krążenia wrotnego. [patrz też: przychodnia ludwikowska oleśnica, dyżury aptek suwałki, ile kosztuje wazektomia ]

0 thoughts on “okres wyrównania”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek suwałki ile kosztuje wazektomia przychodnia ludwikowska oleśnica