Skip to content

Przekształcanie generowania dowodów w celu wspierania decyzji w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej cd

1 rok ago

531 words

W miarę rozwoju tych systemów staramy się łączyć je w sposób, który tworzy mocniejszy silnik do generowania dowodów, i zachęcamy innych do przyłączenia się do nas w tym przedsięwzięciu. Angażowanie wielu zainteresowanych stron i systemów
Ponieważ powyższe projekty obejmują wiele szeroko zakrojonych celów, od poprawy jakości opieki do zapewnienia nadzoru bezpieczeństwa i umożliwienia dużych prób pragmatycznych, istnieją praktyczne ograniczenia co do stopnia integracji, która jest możliwa we wszystkich z nich. Jednak każdy projekt ustanawia wykonalność programów, które mają na celu generowanie dowodów, a jednocześnie są osadzone w ciągłej opiece klinicznej, a także budowanie zdolności do generowania dowodów wspierających system opieki zdrowotnej. Ponadto podstawowe dane, podejścia do systemów operacyjnych oraz wiele podstawowych narzędzi analitycznych i podejść metodologicznych są podobne i są dostępne publicznie. Jako liderzy w agencjach i organizacjach federalnych, jesteśmy bardzo zmotywowani do wykorzystania tych inwestycji w ramach interoperacyjnego środowiska badawczego w kraju – sam w sobie niezbędnym warunkiem wstępnym dla systemu opieki zdrowotnej, który zapewnia wartość dla wszystkich interesariuszy. Inicjatywa Precyzyjnej Medycyny prezydenta Obamy (obejmująca zarówno Program badawczy All of Us [dawniej Program Kohortowej Inicjatywy Medycyny Precyzyjnej] 16, jak i Program Million Veteran17) oraz wysiłki związane z reformą systemu dostaw, stanowią kluczowe miejsce dla skutecznej integracji tych odmiennych elementów. Istotą inicjatywy Precision Medicine Initiative jest duży wysiłek w celu wykorzystania dużych ilości danych cyfrowych w celu stworzenia stabilnego systemu generowania dowodów.
Uznajemy, że taki wysiłek wiąże się z poważnymi wyzwaniami technicznymi, organizacyjnymi i kulturowymi. Sukces będzie wymagał nowego podejścia do współpracy, chęci ponownego krytycznego zapoznania się z naszymi obecnymi systemami w celu generowania dowodów oraz zaangażowania w testowanie innowacyjnych metod i zapewnianie ich właściwego wykorzystania, gdy okaże się, że działają. Na przykład konieczne będą znaczne wysiłki, aby kontynuować dążenie do konwergencji wspólnych standardów i terminologii danych18 oraz do korygowania danych na potrzeby wysokiej jakości, podlegających analizie zbiorów danych. Te wysiłki z kolei będą wymagały znacznego wsparcia personelu i rozwoju odnowionych programów edukacyjnych, które są w stanie stworzyć siłę roboczą, która jest odpowiednio przygotowana do sprostania wyzwaniom szybko zmieniającego się środowiska badawczego. Kolejnym trudnym obszarem będzie opracowanie metod i zachęt, które umożliwią wyższy poziom zaangażowania ze strony praktyków – i systemów, w których pracują – w badaniach prospektywnych, które wymagają bezpośrednich interakcji z pacjentami (w tym, często, uzyskanie informacji zgoda). Szczególnie ważnym aspektem tego będzie znalezienie sposobów na to, aby nacisk na generowanie dowodów nie zakłócał pracy klinicznej i efektywnego zapewniania opieki nad pacjentem.
Jako liderzy agencji odpowiedzialnych za poprawę zdrowia społeczeństwa, chcemy połączyć siły z zewnętrznymi interesariuszami, w tym dużymi systemami opieki zdrowotnej, ubezpieczycielami sektora publicznego i prywatnego, pracodawcami, instytucjami akademickimi i producentami produktów medycznych, aby aktywnie wykorzystywanie coraz większej ilości dostępnych danych cyfrowych w celu uzyskania dowodów na podejmowanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie badań klinicznych i obserwacyjnych
[podobne: eskulap mosina, zakrzep przyodbytowego splotu żylnego, miód nawłociowy właściwości lecznicze ]

0 thoughts on “Przekształcanie generowania dowodów w celu wspierania decyzji w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej cd”

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina miód nawłociowy właściwości lecznicze zakrzep przyodbytowego splotu żylnego