Skip to content
1 rok ago

148 words


ROKOWANIE Jeżeli rozpoczniemy leczenie w okresie I (szczękościsk, uśmiech sardoniczny lub II sztywność karku, wygięcie kręgosłupa ku tyłowi rokowanie jest złe, gdy okres wylęgania wynosi 1 – dnia wątpliwe, jeżeli okres ten trwa 5 – 10 dni; natomiast rokowanie jest dobre w tych przypadkach, w których od chwili zranienia upłynęło więcej niż 10 dni. Wyjątek stanowi tężec powstały w następstwie rany głowy lub szyi; przypadki te mogą przebiegać pomyślnie, pomimo że okres wylęgania trwał nawet poniżej 5 dni, co się tłumaczy tym, że jad tężcowy ma do pokonania krótszą odległość, aby dotrzeć do mózgu. Jeżeli badamy chorego już w okresie napadów kurczowych, występujących pod wpływem bodźców zewnętrznych, musimy rokować w każdym przypadku bardzo ostrożnie. [podobne: luxmed lublin koncertowa, ile kosztuje wazektomia, psychiatra poznan ]

0 thoughts on “ROKOWANIE”

  1. Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje wazektomia luxmed lublin koncertowa osoba samotnie wychowująca dziecko definicja