Skip to content

Rzetelnosc, czyli stalosc testów obiektywnych mozna sprawdzic, polecajac wykonac test dwukrotnie (albo zlecajac wykonanie dwóch porównywalnych jego wersji) i porównujac wyniki

1 rok ago

224 words

Rzetelność, czyli stałość testów obiektywnych możną sprawdzić, polecając wykonać test dwukrotnie (albo zlecając wykonanie dwóch porównywalnych jego wersji) i porównując wyniki. Jeżeli wyniki obu testów różnią się wyraźnie między sobą, prawdopodobnie test nie jest wystarczająco rzetelny. Na ogół biorąc, na dłuższych testach można bardziej polegać niż na krótszych. Stopień, w jakim test służy pomiarowi tego właśnie, co chcemy mierzyć, nazywa się trafnością testu. Trafność testu można sprawdzić porównując wyniki testu z jakimś innym obiektywnym kryterium, na przykład, jeśli wyniki uzyskane przy egzaminie wstępnym zestawia się z postępami w czasie samych studiów. Znacznie trudniej jest skontrolować trafność testów opracowanych przez nauczycieli. Nauczyciele stąpają po pewniejszym gruncie, jeśli przyjmują założenie, że ich testy służą raczej dla pomiaru niewielkich zakresów pracy w szkole niż dla mierzenia realizacji szerszych, bardziej podstawowych celów, wytyczonych przez program. Trafność testu zależy w dużej mierze od sposobu jego zastosowania i interpretacji. Test może być trafny w jednej sytuacji, w innej zaś takim być przestaje. Albo też może być trafny, kiedy służy do pomiaru czegoś, co ma – zgodnie ze swym przeznaczeniem – mierzyć, ale nie przy mierzeniu tego, co się osobie stosującej test wydaje, że mierzy. [więcej w: miocyt, mydocalm ulotka, kardiotel sopot ]

0 thoughts on “Rzetelnosc, czyli stalosc testów obiektywnych mozna sprawdzic, polecajac wykonac test dwukrotnie (albo zlecajac wykonanie dwóch porównywalnych jego wersji) i porównujac wyniki”

Powiązane tematy z artykułem: kardiotel sopot miocyt mydocalm ulotka