Skip to content

Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2 AD 5

1 rok ago

445 words

Mutacje somatyczne mutacji w CHEK2, które nie były wcześniej zgłaszane w nowotworach mieloproliferacyjnych, stwierdzono u pacjenta z czerwienicą prawdziwą, nadpłytkowością samoistną i zwłóknieniem szpiku (q = 0,008) (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Oceniliśmy także powiązania parami między genami zmutowanymi w nowotworach mieloproliferacyjnych (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Stwierdzono, że mutacje w ASXL1 zostały połączone z genami zaangażowanymi w składanie RNA (U2AF1 i SRSF2), a mutacje w SRSF2 zostały połączone z genami kodującymi modyfikatory epigenetyczne (TET2, IDH1 i ASXL1) – profil uderzająco podobny do asocjacji widzianych w mielodysplazja.28 Nawracające Somatyczne Mutacje CALR
Ryc. 2. Ryc. 2. Mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych. Panel A pokazuje liczbę mutacji CALR stwierdzonych w nowotworach mieloproliferacyjnych (czerwienicy prawdziwej, PV, nadpłytce samoistnej, ET lub mielofibrozie, MF), które zmutowały JAK2, zmutowaną MPL lub niezmutowaną JAK2 lub MPL. Panel B pokazuje wyniki walidacji testu PCR-reakcja łańcuchowa (PCR) i sekwencjonowania Sanger dwóch najczęstszych wariantów CALR – delecji (L367fs * 46) i insercji (K385fs * 47) – u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi. Pacjenci są wskazani przez ich numery identyfikacyjne pacjentów powyżej wyników elektroforezy żelowej produktów PCR granulocytów pacjentów (Gran) i limfocytów T. Ślady sekwencjonowania pokazują heterozygotyczną mutację CALR. Zacieniony region po lewej podkreśla homogeniczną sekwencję DNA flankującą wspólną delecję CALR, a zielona strzałka po prawej podkreśla odwrotną duplikację tandemową pięciu zasad we wspólnej insercji CALR. Panel C pokazuje genomową lokalizację delecji CALR. Liczby wskazują liczbę pacjentów z każdą chorobą. Panel D pokazuje genomową lokalizację wstawek CALR (pokazanych na czerwono). aCML oznacza nietypową przewlekłą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę mielomonocytową CMML i zespoły mielodysplastyczne MDS.
Uderzający wzór mutacji somatycznych zaobserwowano w CALR, genie, który wcześniej nie był rozpoznany jako onkogen zmutowany w dowolnej postaci raka. Mutacje CALR zidentyfikowano u 26 pacjentów (ryc. 1B i 1C). Wszystkie mutacje były indelowane w eksonie 9 i miały niezwykły związek z chorobą, ponieważ stwierdzono je u 26 z 31 pacjentów z niezbędną nadpłytkowością lub mielofibrozą i niezmutowanym JAK2 lub MPL (84%, 95% przedział ufności [CI], 66 do 94 ), ale w żadnym ze 120 pacjentów z mutacjami JAK2 lub MPL (Figura 2A i Fig. Występowały dwa powszechne warianty: L367fs * 46, które wynikały z delecji o długości 52 pz, oflankowanej 7 parami zasad o identycznej sekwencji; i K385fs * 47, które wynikały z insercji o 5 pz i reprezentowały odwrotną duplikację pięciu nukleotydów poprzedzających insercję (Figura 2B).
Sekwencjonowanie Exome ujawniło niski zasięg przy CALR (mediana głębokości, 10 czyta) (Ryc
[przypisy: eskulap mosina, immunochemia tsh, miód nawłociowy właściwości lecznicze ]

0 thoughts on “Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2 AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina immunochemia tsh miód nawłociowy właściwości lecznicze