Skip to content

Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2

1 rok ago

440 words

Mutacje somatyczne w genie kinazy Janus 2 (JAK2) występują w wielu nowotworach mieloproliferacyjnych, ale patologia molekularna nowotworów mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2 jest niejasna, a rozpoznanie tych nowotworów pozostaje wyzwaniem. Metody
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie exome próbek pobranych od 151 pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi. Status mutacji genu kodującego kalretikulinę (CALR) oceniano w dodatkowych 1345 nowotworach hematologicznych, 1517 innych nowotworach i 550 kontrolach. Stworzyliśmy drzewa filogenetyczne za pomocą kolonii hematopoetycznych. Oceniliśmy lokalizację subkomórkową kalretikuliny za pomocą immunofluorescencji i cytometrii przepływowej.
Wyniki
Sekwencjonowanie egzomu zidentyfikowało 1498 mutacji u 151 pacjentów, z medianami mutacji 6,5, 6,5 i 13,0 na pacjenta w próbkach czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i zwłóknienia szpiku. Somatyczne mutacje CALR stwierdzono w 70 do 84% próbek nowotworów mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2, w 8% próbek mielodysplastycznych, w okazjonalnych próbkach innych nowotworów szpikowych iw żadnym z innych nowotworów. Łącznie 148 mutacji CALR zidentyfikowano w 19 różnych wariantach. Mutacje zlokalizowano w eksonie 9 i wygenerowano przesunięcie ramki o +1 parach zasad, co spowodowałoby zmutowane białko z nowym C-końcem. W retikulum endoplazmatycznym obserwowano zmutowaną kalretikulinę bez zwiększonej akumulacji na powierzchni komórek lub w aparacie Golgiego. Pacjenci z nowotworami mieloproliferacyjnymi niosącymi mutacje CALR wykazywali większą liczbę płytek krwi i niższy poziom hemoglobiny niż pacjenci ze zmutowanym JAK2. Mutację CALR wykryto w hematopoetycznych komórkach macierzystych i progenitorowych. Analizy klonalne wykazały mutacje CALR w najwcześniejszym filogenetycznym węźle, co było zgodne z jego rolą jako mutacji inicjującej u niektórych pacjentów.
Wnioski
Mutacje somatyczne w CABR z retikulum endoplazmatycznego stwierdzono u większości pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi z niezmutowanym JAK2. (Finansowane przez Kay Kendall Leukemia Fund i inne.)
Wprowadzenie
Nowotworami mieloproliferacyjnymi są przewlekłe raki szpikowe, które charakteryzują się nadprodukcją dojrzałych komórek krwi i które mogą przekształcić się w ostrą białaczkę szpikową.1,2 Oprócz przewlekłej białaczki szpikowej z genem fuzyjnym BCR-ABL, trzy najczęstsze nowotwory mieloproliferacyjne są niezbędne nadpłytkowość, czerwienicę prawdziwą i zwłóknienie szpiku.
Wielu pacjentów z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL-ujemnym ma mutację Janus kinase 2 (JAK2) V617F.3-6 Mutacja JAK2 V617F lub ekson 12 egzonów występuje u większości pacjentów z czerwienicą prawdziwą, 7,8, podczas gdy JAK2 V617F mutację stwierdza się tylko u 50 do 60% pacjentów z nadpłytkowością samoistną lub zwłóknieniem móżdżku.9,10 Testy mutacji JAK2 znacznie uprościły diagnozę nowotworów mieloproliferacyjnych i są obecnie mocno osadzone jako pierwsze testy w wytycznych krajowych i międzynarodowych.11- 14 Jednakże rozróżnienie istotnej nadpłytkowości z niezmutowanym JAK2 od znacznie częstszej trombocytozy reaktywnej pozostaje głównym wyzwaniem diagnostycznym.
Zidentyfikowano dodatkowe mutacje u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi z mutacjami JAK2 lub bez nich
[więcej w: ile kalorii ma pomelo, eskulap mosina, mydocalm ulotka ]

0 thoughts on “Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kanałowe mikroskopem[…]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina ile kalorii ma pomelo mydocalm ulotka