Skip to content

Tag: toaleta drzewa oskrzelowego

andrzej laskowski warszawa ad 7

10 miesięcy ago

529 words

Zatem zmiany w stężeniu kokainy przewidywały zmiany w częstości hospitalizacji od trzech do pięciu dni później. Dyskusja W tej próbce chorych na schizofrenię stosujących kokainę spożycie kokainy, objawy psychiatryczne i hospitalizacja były czasowo powiązane. Wszystkie trzy zmienne charakteryzowały się szczytami na początku miesiąca i dolinkami pod koniec miesiąca. Objawy psychiczne były bardziej dotkliwe w dniach,…

andrzej laskowski warszawa ad 6

10 miesięcy ago

143 words

Mniej niż 2 procent próbek moczu miało znaczące stężenia któregokolwiek z innych badanych nielegalnych narkotyków. Przy tej samej metodzie analizy nie zaobserwowano istotnych różnic w stężeniach tych leków wśród 10 interwałów miesiąca. Tendencja do zwiększania zażywania narkotyków na początku miesiąca nie wydawała się artefaktem tygodniowych cykli. Określono to wykonując analizy procentu ujemnych próbek moczu i…