Skip to content

Testy i egzaminy dostarczaja równiez wskazówek, w jakim stopniu udaje sie realizowac programy szkolne

1 rok ago

207 words

Testy i egzaminy dostarczają również wskazówek, w jakim stopniu udaje się realizować programy szkolne. Ocena jest jednak czymś więcej niż stosowaniem testów. Wiąże się z nią formułowanie celów programu, ujmowanie ich od strony zachowania się uczniów, wskazywanie sytuacji, w których uczniowie powinni by wykazać postęp w osiąganiu celów oraz wybór i opracowanie środków, które dostarczą potrzebnych danych. Chociaż testy i egzaminy są prawdopodobnie najczęściej stosowanymi środkami oceny, faktycznie z ich pomocą dokonuje się pomiaru tylko niewielkich epizodów zachowania się ucznia. Postępów w osiąganiu niektórych najważniejszych celów wychowania nie możemy wymierzyć testami; musimy je zaobserwować. A zatem ocena wymaga szerszego podejścia do zagadnienia określania wartości wychowania niż to, które dają testy. Mimo tego jednak, ze względu na ich niewątpliwe zalety, testy i egzaminy będą zawsze odgrywały ważną, rolę w ocenianiu. N iegdyś ocena polegała przede wszystkim na recytacji i egzaminowaniu ustnym. Metoda ta była zarówno nieskuteczna, jak i niedokładna. W ciągu dziewiętnastego wieku zaczęto zastępować metody ustne egzaminami pisemnymi. A jednak egzamin pisemny może łatwo zatracić swą obiektywność. [podobne: przychodnia ludwikowska oleśnica, choroby przenoszone drogą płciową prezentacja, psychiatra poznań ]

0 thoughts on “Testy i egzaminy dostarczaja równiez wskazówek, w jakim stopniu udaje sie realizowac programy szkolne”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przenoszone drogą płciową prezentacja elvita jaworzno partyzantów przychodnia ludwikowska oleśnica