Skip to content

TESTY INTELIGENCJI- DO BADAN INDYWIDUALNYCH

1 rok ago

236 words

TESTY INTELIGENCJI- DO BADAŃ INDYWIDUALNYCH. Pionierskimi testami inteligencji były, nie – tak nam dzisiaj dobrze znane drukowane książeczki z zadaniami polegającymi na wyborze wielokrotnym, ale wykazy zadań wyskalowanych stosownie do dojrzałości osoby badanej. W r. 1905 Alfred Binet, z Paryża, stworzył pierwszy szeroko stosowany test inteligencji: skalę Bineta-Simona. Binet zajął się zagadnieniem oceny które dzieci nie wyniosły korzyści z nauczania z powodu swojego niskiego rozwoju umysłowego. Posługując się skalą Bineta, można było stwierdzić, czy dane dziecko jest w stanie wykonać zadania, które potrafi wykonać zadowalająco przeciętne dziecko w jego wieku. Zależnie od stopnia, w jakim dziecko nie potrafiło wykonać tych zadań, uznawano je za opóźnione w rozwoju umysłowym na swój wiek, jak również zależnie od stopnia, w jakim potrafiło wykonać więcej zadań niż swoją normę, uznawano je za zaawansowane w rozwoju. Testy dla dzieci w wieku przedszkolnym muszą być głównie bezsłowne. Dziecku wręcza się nieukończony rysunek człowieka z kółek i kresek (lewa góra). Badający zwraca się do dziecka: Co to jest? Dokończ go, To, co dziecko mówi nam o narysowanym człowieku, i sposób, w jaki rysuje dalsze szczegóły, dostarcza nam informacji o jego osobowości i jego dojrzałości umysłowej. [więcej w: zakrzep przyodbytowego splotu żylnego, kardiotel sopot, miód nawłociowy właściwości lecznicze ]

0 thoughts on “TESTY INTELIGENCJI- DO BADAN INDYWIDUALNYCH”

Powiązane tematy z artykułem: kardiotel sopot miód nawłociowy właściwości lecznicze zakrzep przyodbytowego splotu żylnego