Skip to content

TESTY INTELIGENCJI DO BADAN ZBIOROWYCH

1 rok ago

232 words

TESTY INTELIGENCJI DO BADAŃ ZBIOROWYCH. Faktem jest, że w latach dwudziestych bodźcem dla ruchu popierającego badania testowe były nie tyle indywidualne testy, jak skala Bineta-Termana, ile tzw. Wojskowy test Alfa (the Army Alpha Test) – pierwszy zbiorowy test inteligencji przeznaczony do masowego zastosowania. Gwałtowny wzrost sil zbrojnych w czasie pierwszej wojny światowej stworzył ogromne zapotrzebowanie na oficerów i podoficerów. Chcąc ulepszyć podstawy selekcji kandydatów, których należałoby mianować i awansować, wojsko zażądało od kilku wybitnych psychologów ówczesnych czasów, aby opracowali jakieś testy inteligencji nadające się do badań zbiorowych. W wyniku tego zamierzenia powstały wojskowe testy Alfa i Beta (bezsłowny). Testy te – a zwłaszcza test Alfa spotkały się z takim powodzeniem, że w ciągu kilku lat pojawiła się na rynku poważna liczba zbiorowych testów inteligencji. Testy te, jak również szereg innych później opracowanych, były właśnie odmianami lub udoskonalonymi wersjami swych pierwotnych wzorców wojskowych Alfa i Beta. Oto niektóre z dzisiejszych zbiorowych testów inteligencji stosowanych zazwyczaj w szkołach: Test inteligencji Kuhlmanna-Andersona , Kalifonijski test dojrzałości umysłowej , Test sprawności umysłowej Termana i McNemara, Test sprawności umysłowej Otisa do samodzielnego zastosowania , Testy sprawności umysłowej Henmona i Nelsona, Czikagowskie testy podstawowej sprawności umysłowej i Testy sprawności ogólnej Pintnera. [więcej w: miocyt, polypus hyperplasticus, mydocalm forte ulotka ]

0 thoughts on “TESTY INTELIGENCJI DO BADAN ZBIOROWYCH”

Powiązane tematy z artykułem: miocyt mydocalm forte ulotka polypus hyperplasticus