Skip to content

Trzecia czesc grupy wykazala zmiany wynoszace 20 i wiecej punktów, a 9% – zmiany siegajace 30 punktów i wiecej

1 rok ago

218 words

Trzecia część grupy wykazała zmiany wynoszące 20 i więcej punktów, a 9% – zmiany sięgające 30 punktów i więcej. W wynikach testu inteligencji zaznaczyła się wyraźna tendencja do zmian w kierunku -norm rodzinnych, tj. takich, jakie określa wykształcenie rodziców oraz ich stanowisko społeczno-ekonomiczne. Innymi słowy dzieci ze średnim i niższym ilorazem inteligencji wykazują w miarę dorastania dążności do uzyskania wyższego ilorazu, jeżeli wychowały się w rodzinach należących do wyższej klasy Często rodzicom trudno jest pogodzić się z tym, że ich dzieci mają tylko przeciętną inteligencję średniej, gdzie rodzice posiadali wyższe wykształcenie. Natomiast dzieci ze średnim a nawet wysokim ilorazem inteligencji miały raczej tendencje do uzyskania niższych ilorazów, o ile wzrastały w środowisku klas niższych, przy rodzicach posiadających tylko wykształcenie w zakresie szkoły podstawowej. W życiu tych dzieci, których wyniki ulegały wi ększym wahaniom, wystąpiła również większa niż przeciętnie rozmaitość przeżyć hamujących i stabilizujących. Wyniki, do jakich doszła wyżej wspomniana grupa badaczy, wskazują, że testy inteligencji mierzą coś więcej niż inteligencję. Jak widać, pośrednio są one również miarą pozycji społeczno-ekonomicznej i miarą przystosowania psychicznego. [podobne: eskulap mosina, mydocalm ulotka, miocyt ]

0 thoughts on “Trzecia czesc grupy wykazala zmiany wynoszace 20 i wiecej punktów, a 9% – zmiany siegajace 30 punktów i wiecej”

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina miocyt mydocalm ulotka