Skip to content

Tytuly powyzsze to tylko drobna czesc wielkiej liczby dostepnych testów

1 rok ago

278 words

Tytuły powyższe to tylko drobna część wielkiej liczby dostępnych testów, którymi można posługiwać się w klasie, Testy te są bardzo różne, jeśli chodzi o ich długość, czytelność, wygodę zastosowania, łatwość obliczenia wyników itd. Niektóre z nich lepiej od powstałych nadają się w takich a nie innych warunkach szkolnych. Nauczyciele i ludzie administrujący szkołami, planując zastosowanie testów, uczyniliby rozsądnie, gdyby zwrócili się o radę do wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby im podać dwa czy trzy testy najlepiej nadające się w szczególnej sytuacji, o jaką chodzi. Ideałem byłoby powstrzymać się z ostatecznym wyborem, aż testy, których użycie zalecano, przejdą dokładną próbę. RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ TESTÓW INTELIGENCJI Chociaż dostępne dzisiaj na rynku zbiorowe testy inteligencji zostały w większości wypadków starannie opracowane pod względem statystycznym, nie należy ich nigdy traktować, jako coś wi cej niż pobieżne oceny czy przybliżone pomiary zdolności umysłowych. Po pierwsze, wyniki uzyskane przez dziecko na pewnej przestrzeni czasu mogą się bardzo między sobą różnić, a po drugie, istnieje różnica poglądów, jeśli chodzi o naturę owej inteligencji, którą mierzymy przy pomocy testów. Marjocie P. Honzik i jej współpracownicy z Instytutu Opieki nad Dzieckiem przy Uniwersytecie Kalifomijskim mierzyli i zestawiali ilorazy inteligencji pewnej grupy dzieci od czasów, kiedy dzieci te miały dwa lata, do czasu, gdy ukończyły osiemnaście. Stwierdzili, że ilorazy inteligencji li. blisko 60% dzieci zmieniły się co najmniej o 15 punktów w okresie wieku od sześciu do osiemnastu lat. [podobne: piperine forte apteka, psychiatra poznań, choroby przenoszone drogą płciową prezentacja ]

0 thoughts on “Tytuly powyzsze to tylko drobna czesc wielkiej liczby dostepnych testów”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przenoszone drogą płciową prezentacja elvita jaworzno partyzantów piperine forte apteka