Skip to content

Udostępnianie danych z badań klinicznych – perspektywa finansowa badań

1 rok ago

525 words

Wellcome Trust, Rada Badań Medycznych, Cancer Research UK oraz Fundacja Billa i Melindy Gates podzielają wspólną wizję maksymalizacji wartości danych, które są generowane w ramach prowadzonych przez nas prób. Dążymy do tego, aby badacze mogli uzyskać dostęp do danych z opublikowanych badań klinicznych, aby mogli potwierdzić kluczowe wyniki, pobudzić dalsze badania i ostatecznie dostarczyć wyniki ratujące życie. Udostępnianie danych podczas wybuchu epidemii wirusa Ebola w Afryce Zachodniej, która rozpoczęła się w 2014 r., Pomogło naukowcom w prześledzeniu początków ostatnich kilku przypadków i opanowaniu epidemii1. A także wyzwanie zorganizowane przez czasopismo w celu zachęcenia badaczy do korzystania z danych z Próby interwencji ciśnienia skurczowego (SPRINT) wykazali ogromny potencjał ponownego wykorzystania tych danych do opracowania nowych aplikacji i odkrywania nowej wiedzy.2
Niedawne ogłoszenie przez International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) oświadczeń dotyczących udostępniania danych dla badań klinicznych3 jest krokiem we właściwym kierunku, ale nie jest w stanie zrealizować naszej wizji. ICMJE nie nakazała udostępniania danych jako wymogu publikacji, a stwierdzenia przykładowe, które podaje, są niejasne i mogą być interpretowane. Co najważniejsze, wymagania nie uwzględniają faktu, że niektórzy finansujący badania już mają mandaty do udostępniania danych.
Polityka
Jako fundatorzy badań medycznych uznajemy znaczenie właściwego udostępniania danych z badań klinicznych ze względu na przejrzystość, dobre praktyki i przyspieszone upowszechnianie wyników wśród szerszej społeczności. Obecnie istnieje wyraźna zgoda co do tego, że wyniki wszystkich badań klinicznych należy zgłaszać w odpowiednim czasie, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie publicznego ujawnienia wyników badań klinicznych.4 Ponadto wszystkie nasze organizacje wdrożone polityki udostępniania danych, które wymagają, aby dane z badań, które sfinansowaliśmy, zostaną udostępnione innym badaczom w momencie publikacji. Wymóg ten dotyczy również badań klinicznych.
Zasady te nie oznaczają jednak, że takie dane muszą być otwarcie dostępne dla każdego, aby uzyskać dostęp do sieci. W pełni uznajemy, że niektóre dane – a zwłaszcza dane z prób klinicznych – mogą zawierać poufne, osobiste informacje o uczestnikach badań, a dane te muszą być udostępniane w sposób, który chroni prywatność i poufność uczestników oraz respektuje warunki, na których wyrazili zgodę. weź udział w badaniu. Takie podejście może obejmować stosowanie procedur zarządzania dostępem, w których wnioski o dostęp do danych są sprawdzane przez niezależny komitet oraz umów o dostępie do danych, które nakładają odpowiednie ograniczenia na sposób wykorzystania danych.
Jako sponsorzy dostrzegamy także wiele wyzwań związanych z udostępnianiem danych5 – w szczególności te związane z zasobami, sprawiedliwością i zachętami.
Zasoby
Udostępnianie danych nie jest działalnością wolną od kosztów. Dane muszą być gromadzone, zachowywane, sprawdzane i przechowywane w standardowych formatach, aby były użyteczne dla społeczności naukowej. Musimy wspierać rozwiązania techniczne, które umożliwią badaczom łatwe odkrywanie, uzyskiwanie dostępu i ponowne wykorzystywanie danych w celu czerpania korzyści z przyspieszonego odkrywania, umożliwienia reprodukcji badań i zapobiegania nadmiarowi
[hasła pokrewne: ile kalorii ma kalarepa, eskulap mosina, zapalenie przyczepu ścięgna achillesa ]

0 thoughts on “Udostępnianie danych z badań klinicznych – perspektywa finansowa badań”

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina ile kalorii ma kalarepa zapalenie przyczepu ścięgna achillesa