Skip to content

Zapalenie podoponowe

3 tygodnie ago

146 words

Ten trzewny listek pajęczynówki oddziela przestrzeń międzyoponową zwaną też przestrzenią pajęczynówkową od przestrzeni podpajęczynówkowej zawierającej płyn mózgowo-rdzeniowy. Zapalenie podoponowe rozwija się albo per contiguszcz” pokrywy jamy sutkowej i bębenkowej, wytworzeniu się ropnia zewnątrzoponowego i ograniczonej martwicy opony twardej, albo przez przejście zakażenia błony-śluzowej jamy bębenkowej na wewnętrzną powierzchni opony twardej. Taki mechanizm rozwoju zapalenia podoponowego jest rzadziej spotykany. Podobnie rozwija się ropień podoponowy w przypadku zakrzepu zatoki esowatej, kiedy to wskutek zakrzepu prąd krwi w dopływach żylnych zatoki (żyła móżdżkowa i potyliczna) zmienia kierunek od zatoki do zewnętrznej warstwy opony twardej. Wówczas zakażenie przestrzeni międzyoponowej ustala się w najbliższym sąsiedztwie zatoki esowatej lub nawet drogą przerzutów w odległych miejscach tej przestrzeni (np. w okolicy czołowej). [przypisy: psychiatra poznań, zwichnięcie żuchwy, dentysta dla dzieci warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dla dzieci warszawa dna moczanowa leczenie zwichnięcie żuchwy