Skip to content

Zapewnienie prywatności pacjentów w zakresie udostępniania danych w celu przeprowadzenia badań postaprojektowych ad 6

1 rok ago

469 words

Ponadto, dopóki DHHS nie wyjaśni, czy numery serii i modelu są uważane za identyfikatory urządzeń w ramach HIPAA, użyteczność bezpiecznych portów dla badań postaprojektowych na urządzeniach pozostaje niepewna. Z drugiej strony, ograniczone zbiory danych są bardziej sprzyjające dla badań po retrogradacji, ale wymagają one umowy o wykorzystaniu danych, stanowią umiarkowane ryzyko odpowiedzialności wśród objętych nimi podmiotów i, podobnie jak bezpieczne porty, mogą potencjalnie powodować problemy w przypadku badań urządzeń lub badań, w których wąskie problemem jest skupianie się na chorobach. Określanie ekspertów jest obiecującą alternatywą dla przypadków, w których powyższe ograniczenia są wygórowane, ale potrzebne są dodatkowe kroki, aby ta ścieżka była bardziej opłacalna. Uważamy, że DHHS powinien sprzyjać opracowywaniu dodatkowych standardów oceny eksperckiej, w tym ocenom modeli w ramach próby interwencji i chorób. Jednym ze sposobów byłoby utworzenie lub wyznaczenie krajowych centrów deifikacji doskonałości.35 Wszystkie strony odniosłyby korzyści, gdyby DHHS wyjaśnił ryzyko odpowiedzialności wśród biegłych certyfikujących i zapewnił, że ubezpieczenie od błędów jest łatwo dostępne dla ekspertów, którzy są gotowi zaoferować ich usługi. Większa uwaga poświęcona tym zagadnieniom może ułatwić badaczom wykorzystanie wspólnych zestawów danych do prowadzenia badań retrospektywnych nowych leków i urządzeń.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został ulepszony 23 października 2014 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Programu Regulacji, Terapii i Prawa, Zakładu Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Departamentu Medycyny, Brigham i Szpitala dla Kobiet oraz Harvard Medical School w Bostonie (AS, ASK, JJG, SS); oraz Departament Biomedycznej Informatyki, Szkoły Medycznej oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Vanderbilt University, Nashville (BAM).

Materiał uzupełniający
Referencje (35)
1. Geller SE, Koch A, Pellettieri B, Carnes M. Włączanie, analiza i raportowanie płci i rasy / pochodzenia etnicznego w badaniach klinicznych: czy zrobiliśmy postęp. J Womens Health (Larchmt) 2011; 20: 315-320
Crossref Web of Science Medline
2. Zulman DM, Sussman JB, Chen X, Cigolle CT, Blaum CS, Hayward RA. Badanie dowodów: systematyczny przegląd włączenia i analizy osób starszych w randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych. J Gen Intern Med 2011; 26: 783-790
Crossref Web of Science Medline
3. Darrow JJ. Crowdsourcing badania kliniczne. Minn Law Rev 2014; 98: 805-866
Sieć nauki
4. Ustawa o przenośności i rachunkowości ubezpieczeń zdrowotnych, pub. L. nr 104-191, 110 Stat. 1936 (21 sierpnia, 1996).

5. Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, tytuł XIII działu A i tytuł IV działu B amerykańskiej ustawy o naprawie i reinwestycji z 2009 r., Wyd. L. No. 111-5, 123 Stat. 226 (17 lutego 2009 r.).

6. Zastosowania i ujawnienia, dla których nie wymaga się zezwolenia lub możliwości uzgodnienia lub sprzeciwu, 45 CFR
[więcej w: mydocalm ulotka, dyżury aptek suwałki, elvita jaworzno partyzantów ]

0 thoughts on “Zapewnienie prywatności pacjentów w zakresie udostępniania danych w celu przeprowadzenia badań postaprojektowych ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek suwałki elvita jaworzno partyzantów mydocalm ulotka