Skip to content

Zapewnienie prywatności pacjentów w zakresie udostępniania danych w celu przeprowadzenia badań postaprojektowych czesc 4

1 rok ago

515 words

Głównym problemem jest zakaz dzielenia się częściami danych dotyczących poszczególnych pacjentów z wyjątkiem roku. W wielu przypadkach objęte nimi podmioty mogą ograniczyć to ograniczenie, udostępniając dane czasowe, które nie zawierają faktycznych dat. Na przykład dozwolone jest informowanie badaczy, że pacjent miał zawał mięśnia sercowego 45 dni po otrzymaniu nowo zatwierdzonego leku. Takie przesunięcie dat jest obecnie stosowane w deidentyfikowanych elektronicznych systemach dokumentacji medycznej prowadzonych przez instytucje takie jak Vanderbilt University Medical Center22 oraz w publicznie dostępnych zestawach danych klinicznych z GlaxoSmithKline.23 Rysunek 1. Rysunek 1. Przykład naruszenia ograniczenia daty w ścieżce Safe-Harbor. Biorąc pod uwagę okres badań od 15 października 2009 r. Do 31 stycznia 2010 r., Jeśli lekarz poinformował badaczy, że pacjent został zaszczepiony 200 dni po losowo wybranej, ustalonej dacie odniesienia i miał zdarzenie niepożądane 250 dni po dacie odniesienia, naukowcy wiedziałby, że pacjent musiał zostać zaszczepiony w drugiej połowie 2009 roku. Przekazanie tej informacji naruszyłoby zasadę bezpieczna przystań , która zabrania podmiotom objętym zakresem udostępnienia wszystkich elementów dat specyficznych dla danego pacjenta, z wyjątkiem roku.
Przesunięcie daty jest jednak mniej wykonalne w przypadku dochodzeń po zatwierdzeniu krótkoterminowych lub długoterminowych kolaboracji obejmujących rutynowe aktualizacje danych w krótkich odstępach czasu, ponieważ strona otrzymująca może mieć możliwość wykorzystania dostarczonych danych do określenia daty wystąpienia zdarzeń o większej specyficzności. niż rok. Na rycinie przedstawiono taki scenariusz w retrospekcyjnym badaniu obserwacyjnym monowalentnej szczepionki przeciw grypie A (H1N1) 2009 we Włoszech od 15 października 2009 r. Do 31 stycznia 2010 r. Dane do badania uzyskano z leczenia lekarzy w dwóch okresach : do 3 tygodni po szczepieniu i między 4 a 6 tygodniem po szczepieniu.24 Jeśli badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, a dane dotyczące konkretnego pacjenta uzyskano z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (tj. objętych nim podmiotów) poprzez zmianę daty, naukowcy będący odbiorcami znałby datę szczepienia większą dokładnością niż rok dla wielu pacjentów, u których wystąpiło zdarzenie niepożądane w drugim okresie obserwacji. Na przykład, jeśli lekarz zgłosił, że pacjent miał ostra niewydolność oddechową 40 dni po szczepieniu, naukowcy mogli wydedukować (z naruszeniem bezpiecznej przystani), że pacjent został zaszczepiony w drugiej połowie 2009 roku. Chociaż wiele aktualnych badań retrospektywnych leków i urządzenia mają okres 3 lat lub więcej, 25-27 rośnie bodziec do prowadzenia tych badań w krótszych ramach czasowych, zwiększając prawdopodobieństwo, że przesunięcie daty będzie naruszać bezpieczną przystań.
Ponadto, w porównaniu z ograniczonymi zbiorami danych, bezpieczny port nakłada większe ograniczenia na udostępnianie informacji o urządzeniach i adresach. Chociaż obie ścieżki uniemożliwiają przekazywanie identyfikatorów urządzeń, bezpieczna port wymaga, aby objęte nimi jednostki poświadczały, że nie mają wiedzy o tym, że dane wspólne są możliwe do zidentyfikowania. Taka certyfikacja okaże się trudna, jeśli objęte nią podmioty będą chciały dzielić numery partii, gdy ilość produktów na partię jest mała, a numery partii oznaczają datę utworzenia, która implikuje datę przydziału
[przypisy: immunochemia tsh, eskulap mosina, zakrzep przyodbytowego splotu żylnego ]

0 thoughts on “Zapewnienie prywatności pacjentów w zakresie udostępniania danych w celu przeprowadzenia badań postaprojektowych czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: indywidualne ubezpieczenie na życie[…]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap mosina immunochemia tsh zakrzep przyodbytowego splotu żylnego